Wat?

ChiefSeattleStichting Land of Seattle is opgericht op 20 augustus 2015. Het doel van Land of Seattle is het scheppen van voorwaarden voor de ontwikkeling van maatschappijvernieuwende projecten, door in constante dialoog met initiatiefnemers en gemeenschappen van mensen nieuwe vormen van eigendom en gebruik van grond te ontwikkelen.

Door het ontwikkelen van nieuwe initiatieven kunnen grond- en grondstoffen, land, water en lucht zeker gesteld worden voor lange termijnprojecten, die mens en samenleving dienen. Land of Seattle doet dit vanuit het inzicht, dat planeet Aarde en de mens vanuit hun ‘aard’ en natuur deel uitmaken van één geheel.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

– het beschikbaar stellen van gemeenschapsgronden aan maatschappijvernieuwende projecten;
– het sluiten van beheers- of gebruiksovereenkomsten met beheerders dan wel ondernemers van betreffende gronden;
– het mede verwerven van land, grond ten behoeve van een groep of gemeenschap van vernieuwende vruchtgebruikers;
– het zorg dragen voor gezond gebruik van de bodem door het opstellen van gebruiksbepalingen voor schone grond, een levende en vruchtbare bodem en een leefbare leefomgeving;

We gaan op verschillende manieren aan het werk:

1) Land of Seattle zal een bemiddelende rol spelen in het gesprek tussen grondeigenaar en de groep mensen die een initiatief wil ontwikkelen op de grond. De initiatiefnemers zullen worden ondersteund in het verkrijgen van het stuk grond voor het verwezenlijken van hun initiatief waarbij er zal worden gezocht naar een nieuwe en vernieuwende constructie van grondeigendom,

2) Land of Seatlle richt een onderzoeksgroep op om het eigensdomsbegrip met betrekking tot grond verder te ontwikkelen, zo concreet en praktisch mogelijk binnen het huidige juridische- en belastingsysteem,

3) Land of Seattle zorgt voor het creëren van een website die toont wie, wat, waarom en hoe Land of Seattle is. De Website geeft ook een beeld van de activiteiten van de stichting en stelt bezoekers in staat zich aan te melden voor activiteiten, het ontvangen van een nieuwsbrief, participatie, donatie. www.landofseattle.org dient een spiegel te zijn van alles wat Land of Seattle doet en waar zij voor staat.